Home / Tag Archives: Màng trinh huyện Tân Hưng‎

Tag Archives: Màng trinh huyện Tân Hưng‎

Màng trinh chỉ rách khi giao hợp?

Màng trinh chỉ rách khi giao hợp?

”Có phải MÀNG TRINH của người con gái chỉ bị rách khi giao hợp lần đầu? Đã rách rồi thì có thể vá lại như ban đầu được không?” Màng trinh rất dễ bị tổn thương bởi những va chạm nhỏ. Quan điểm cho rằng màng trinh chỉ bị rách ...

Read More »