Home / Tag Archives: Quan hệ lần đầu không chảy máu huyện Đức Huệ‎

Tag Archives: Quan hệ lần đầu không chảy máu huyện Đức Huệ‎

Quan hệ lần đầu không chảy máu?

Quan hệ lần đầu không chảy máu?

“Em đã có bạn trai và chúng em đã quan hệ tình dục với nhau . Nhưng trong lần đầu tiên, em không hề ra máu mặc dù em chưa từng quan hệ với ai bao giờ. Đến lần thứ 6 chúng em quan hệ, sau khi xong mọi việc, ...

Read More »