Home / Tag Archives: Quan hệ lần đầu không chảy máu Mỹ Tho

Tag Archives: Quan hệ lần đầu không chảy máu Mỹ Tho

Quan hệ lần đầu không chảy máu?

Quan hệ lần đầu không chảy máu?

“Em đã có bạn trai và chúng em đã quan hệ tình dục với nhau . Nhưng trong lần đầu tiên, em không hề ra máu mặc dù em chưa từng quan hệ với ai bao giờ. Đến lần thứ 6 chúng em quan hệ, sau khi xong mọi việc, ...

Read More »